Neidio i'r prif gynnwy

Dyma fanteision darparu mapiau caniataol:

  • cael pobl i fod yn fwy egnïol ac yn iachach
  • mwy o weithgarwch economaidd trwy wella cysylltiadau cludiant

Mae llwybrau caniataol Glastir yn gwella'r rhwydwaith presennol o lwybrau ac yn:

  • creu mwy o gysylltiadau â llwybrau cenedlaethol a Llwybr Arfordir Cymru
  • cysylltu â chanolfannau llwybrau oddi ar y ffordd
  • cysylltu â llwybrau ceffylau pell
  • parhau i ddefnyddio'r llwybrau a ddarparwyd gan Tir Gofal ac sy'n cael eu cynnal gan fforymau mynediad lleol ac awdurdodau lleol