Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad ar waith ymchwil ansoddol a gynhaliwyd er mwyn ystyried barn y cyhoedd ar fynediad at wasanaethau gofal sylfaenol a ddarperir mewn meddygfeydd yn ystod oriau arferol.

Cynhaliwyd cyfuniad o grwpiau ffocws a chyfweliadau manwl wyneb-yn-wyneb ym mis Ionawr/Chwefror 2019 mewn tri lleoliad: Caerdydd, Sir Gaerfyrddin a Gwynedd.

Canfyddiadau allweddol

  • Y ffactorau mwyaf amlwg a oedd yn dylanwadu ar brofiadau cadarnhaol a negyddol y cyfranogwyr o fynediad oedd gallu cysylltu â'r feddygfa er mwyn gwneud apwyntiad a gallu gwneud apwyntiad ar adeg ac o fewn cyfnod o amser a oedd yn diwallu eu hanghenion.
  • Ar gyfer cyfranogwyr Cymraeg eu hiaith yng Ngwynedd, roedd gallu cael gafael ar wasanaethau gofal sylfaenol yn eu practis meddyg teulu yn eu dewis iaith yn bwysig.
  • Roedd cyfranogwyr yn gyffredinol yn gadarnhaol am syniad y model gofal sylfaenol a’r dull brysbennu. Roedd y manteision canfyddedig yn cynnwys mynediad cyflymach at y gofal priodol a gostyngiad yn y pwysau ar feddygon teulu.
  • Roedd cyfranogwyr o'r farn bod manteision posibl o ddefnyddio technoleg ar gyfer bwcio apwyntiad neu ofal rheolaidd ar gyfer anghenion nad ydynt yn rhai brys. Mynegwyd rhai amheuon am dechnoleg yn disodli apwyntiadau wyneb-yn-wyneb.

Mae'r adroddiad yn cynnwys cyfres o argymhellion.

Adroddiadau

Gwaith ymchwil i fynediad at wasanaethau gofal sylfaenol a ddarperir gan feddygfeydd , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwaith ymchwil i fynediad at wasanaethau gofal sylfaenol a ddarperir gan feddygfeydd (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 672 KB

PDF
672 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Eleri Jones

Rhif ffôn: 0300 025 0536

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.