Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 30 Mehefin 2023.

Cyfnod ymgynghori:
19 Mai 2023 i 30 Mehefin 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am newidiadau arfaethedig i'r cyfreithiau sy'n rheoleiddio'r sylweddau peryglus a elwir yn Biffenylau Polyclorinedig (PCBs) yng Nghymru a Lloegr.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am newidiadau arfaethedig i Reoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Biffenylau Polyclorinedig a Sylweddau Peryglus eraill) (Cymru a Lloegr) 2000 (OS 2000/1043), fel y'u diwygiwyd ("y Rheoliadau PCBs"). Rydym yn ymgynghori ar y cyd ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra).

 

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK