Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am gael eich sylwadau pellach ar rai newidiadau arfaethedig i Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
6 Mehefin 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'r ymgynghoriad technegol hwn yn cynnig gwneud nifer o newidiadau i'r cynllun er mwyn ei gwneud yn haws i fanteisio arno ac yn symlach i'w weinyddu:

  • Cynnig 1: symleiddio'r broses gwneud cais
  • Cynnig 2: lleihau cymhlethdod gweinyddol y cynllun

Nid oes unrhyw beth yn yr ymgynghoriad hwn yn gosod cyfyngiadau newydd ar gymhwystra presennol ar gyfer y cynllun.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 6 Mehefin 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Is-adran Polisi a Diwygio'r Dreth Gyngor  
Llywodraeth Cymru
Caerdydd
CF10 3NQ