Neidio i'r prif gynnwy

Rydym eisiau eich barn ar y ffordd y mae pryderon a chwynion am ofal y GIG yn cael eu codi, eu harchwilio ac ymateb iddynt.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
6 Mai 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori: fersiwn hawdd ei darllen , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae'r broses Gweithio i Wella’n bwriadu:

  • gosod cleifion yng nghalon y broses
  • gwella’r ffocws ar gyfathrebu tosturiol sy'n canolbwyntio ar gleifion
  • gwella’r broses Gweithio i Wella i fod yn fwy cynhwysol
  • cynnwys proses uwchgyfeirio am bryderon brys am gam-drin neu niwed bwriadol
  • darparu atebion ar ôl i rywun farw
  • ailwampio’r trefniadau i ddarparu cyngor cyfreithiol am ddim ac adroddiadau arbenigwyr meddygol

Cewch ddarllen y ddeddfwriaeth bresennol sy’n llywodraethu’r broses Gweithio i Wella.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi canllawiau am drin a thrafod pryderon i staff sy’n gweithio yn y GIG.

Help a chymorth

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 6 Mai 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Is-adran Ansawdd a Nyrsio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ