Neidio i'r prif gynnwy

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Rhagfyr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym yn gweithredu i symud Nigeria ar y rhestr goch ar gyfer teithio o 0400 dydd Llun 6 ed Rhagfyr ymlaen ar ôl canfod amrywiolyn newydd o’r coronafeirws, a allai o bosibl osgoi'r warchodaeth sy’n cael ei darparu gan frechlynnau.

Ni chaniateir i deithwyr o wledydd ar y rhestr goch ddod i mewn i Gymru, ond rhaid iddynt ddod i mewn drwy borth mynediad yn Lloegr a mynd i gyfleuster cwarantin a reolir am 10 diwrnod. Tra bod y teithiwr mewn cyfleuster cwarantin rhaid iddynt hefyd gael prawf PCR ar ôl cyrraedd ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.

Rydym hefyd yn ailgyflwyno gofyniad Prawf 48 awr Cyn Gadael ar gyfer pob teithiwr. Mae hyn yn golygu y bydd angen i deithwyr gael prawf PCR neu LFD negatif mor agos â phosibl at eu hamser gadael cyn y gallant deithio.

Mae camau tebyg yn cael eu cymryd ledled y DU.