Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar y gweithdrefnau cynllunio i'w dilyn wrth asesu cynigion telathrebu.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Awst 2002
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Sylwer bod Nodyn Cyngor Technegol 19 – Telegyfathrebu wedi cael ei ddirymu.

Mae canllawiau a chyngor ar bolisi cynllunio telegyfathrebu ar gael yn Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040, Polisi Cynllunio Cymru, a’r Cod Ymarfer Gorau ar Ddatblygu Rhwydwaith Ffôn Symudol ar gyfer Cymru.