Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

2. Pa wybodaeth sydd ei angen i wneud cais

Bydd angen peth gwybodaeth arnoch i wneud cais am neu wneud cais newydd am Fathodyn Glas. Bydd angen llun digidol diweddar yn dangos eich pen a'ch ysgwyddau.

Bydd hefyd angen llun neu sgan o'r canlynol:

  • prawf o bwy ydych chi (fel tystysgrif geni, pasbort neu drwydded yrru)
  • prawf o'ch cyfeiriad (fel bil y Dreth Gyngor neu lythyr gan y llywodraeth)
  • prawf o fudd-daliadau (os ydych yn derbyn rhai)

Bydd hefyd angen i chi wybod:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol (os oes un gyda chi)
  • manylion eich Bathodyn Glas presennol (os ydych yn gwneud cais newydd)