Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau o'r Panel Adolygiad Ffyrdd.

Dyma aelodau'r Panel Adolygiad Ffyrdd:

  • Cadeirydd y Panel, Dr Lynn Sloman MBE
  • Julie Hunt, Peiriannydd Sifil Siartredig sy’n gweithio i gwmni ymgynghori peirianyddol a Chadeirydd Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (Cymru)
  • Yr Athro Glenn Lyons o Brifysgol Gorllewin Lloegr, sy'n arbenigo mewn Symudedd yn y Dyfodol
  • Geoff Ogden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cynllunio, Datblygu a Chynghori trafnidiaeth Cymru
  • John Parkin, Athro Peirianneg Trafnidiaeth a Dirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Drafnidiaeth a Chymdeithas ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr
  • Yr Athro Andrew Potter, arbenigwr Ysgol Busnes Caerdydd ym maes cludo nwyddau, logisteg a rheoli gweithrediadau
  • Helen Pye, Pennaeth Ymgysylltu yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gyda chyfranogiad mewn rheoli traffig a pharcio.
  • Eurgain Powell, Arbenigwr Trafnidiaeth gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol