Neidio i'r prif gynnwy

Sefydlodd Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru ei Is-bwyllgor parhaol ar Ddatblygu Sgiliau a Hyfforddiant yn unol â Gorchymyn Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru (Sefydlu) 2016.

Ynghylch yr is-bwyllgor

Mae'r aelodaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o'r undeb, academyddion ac arbenigwyr y diwydiant. Mae hefyd aelodau sy'n cynrychioli'r Clybiau Ffermwyr Ifanc a Lantra, fel y nodwyd yn y Gorchymyn.

Bydd yr aelodau'n cynnig amrywiaeth o arbenigedd, gwybodaeth a dealltwriaeth o anghenion sgiliau a hyfforddiant y sector amaethyddiaeth, yn ogystal â'r angen am gyfleoedd i gamu ymlaen mewn gyrfa.

Yr aelodau 

 • Dr Lionel Walford (Cadeirydd – Annibynnol)
 • Peter Rees (Annibynnol)
 • Stephen Hughson (Annibynnol)
 • Ivan Monckton (Unite)
 • Paddy McNaught (Unite)
 • Kevin Thomas (Lantra)
 • Nia Lloyd (CFfI Cymru)
 • Sian Thomas (CFfI Cymru)
 • Darren Williams (Undeb Amaethwyr Cymru)
 • Alun Elidyr Edwards (Undeb Amaethwyr Cymru)
 • Alex Higgs (Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru)
 • David Jones (Coleg Cambria)