Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau o'r Panel Cynghori ar Sgiliau Creadigol.

Yr unigolyn canlynol yw aelodau’r panel:

 • Siwan Phillips, Pennaeth Cynhyrchu, Boom Cymru
 • Mark John, Cyd-sefydlydd a Chyfarwyddwr, Tramshed/Big Learning Company
 • Spike Griffiths, Cyfarwyddwr, Beacons Cymru
 • Shone Hughes, Pennaeth Staff, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Sharon James, Pennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro
 • Sue Jeffries, Rheolwr Gyfarwyddwr, Sgil Cymru
 • Nia Britton, Rheolwr Gweithredol, ITV Cymru 
 • Fadhili Maghiya, Prif Swyddog Gweithredol, Cyswllt Diwylliant Cymru / Watch-Africa CIC
 • Simon Curtis, Trefnydd Cymru a De-orllewin Lloegr, Equity / Ffederasiwn Undebau Adloniant Cymru 
 • Alwyn Davies, Cyfarwyddwr Cyllid, Rondo Media
 • Joedi Langley, Pennaeth Datblygu’r Sector, Cymru Greadigol
 • Judy Wasdell, Rheolwr Sgiliau a Thalent, Cymru Greadigol
 • Guto Brychan, Prif Weithredwr, Clwb Ifor Bach
 • Jonathan James, Cyfarwyddwr Cwmni a Chynhyrchydd Arweiniol, Hollowpixel Studio