Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o ddiben y panel a sut y bydd yn gweithio.

Cefndir

Roedd Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn cynnwys ymrwymiad i sefydlu Corff Sgiliau Creadigol.

Penderfynodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip y câi’r corff hwn ei gyflawni’n fewnol drwy Cymru Greadigol gyda phanel cynghori craidd newydd i lywio’i waith ac adrodd i Fwrdd Anweithredol Cymru Greadigol.

Cylch gorchwyl

Bydd y Panel Cynghori ar Sgiliau Creadigol yn gwneud y canlynol:

 • cymeradwyo, monitro a chynghori ar gynllun gweithredu tair blynedd newydd Cymru Greadigol ar gyfer Sgiliau
 • cytuno ar feini prawf a strwythur Cronfa Sgiliau newydd Cymru Greadigol gyda blaenoriaethau a bennir gan y cynllun gweithredu tair blynedd
 • darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Fwrdd Anweithredol Cymru Greadigol yn chwarterol

Y panel

Bydd y Panel Cynghori ar Sgiliau Creadigol yn cynnwys:

 • cynrychiolydd diwydiant o’r sector sgrin
 • cynrychiolydd diwydiant o’r sector digidol
 • cynrychiolydd diwydiant o’r sector cerddoriaeth
 • cynrychiolydd o’r sector addysg uwch
 • cynrychiolydd o’r sector addysg bellach
 • cynrychiolydd darparwyr hyfforddiant
 • cynrychiolydd darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus
 • hyrwyddwr amrywiaeth a chynhwysiant
 • cynrychiolydd yr undebau
 • cynrychiolydd o Gogledd Creadigol
 • dau gynrychiolydd o Cymru Greadigol