Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Bu'r Panel Cynghori ar Strategaeth Coetiroedd yn cynghori Gweinidogion ar weithredu ac adolygu Strategaeth Coetir Cymru, ac ar faterion cysylltiedig â choedwigaeth. Daeth y Panel i ben ym mis Mawrth 2021 ac mae’r Panel Cyflenwi Archwiliad Dwfn o Goed a Phren yn parhau â’r gwaith.

Cyswllt

Darperir cymorth gweinyddol i'r panel gan Lywodraeth Cymru. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR

ForestryPolicy@gov.wales