Neidio i'r prif gynnwy

10:00 Eitem 1: Croeso a chyflyniadau (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

10:05 Eitem 2: Camau gweithredu a chofnodion (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

10:10 Eitem 3: Diweddariad Chwarterol a Chylchlythyr Demograffeg Ystadegau Cymru (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

10:30 Eitem 4: SYG Dulliau gweithredu yn y dyfodol am ystadegau poblogaeth a mudo: sicrhau bod cynwysoldeb at wraidd (Neil Bannister, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

10:50 Egwyl

11:00 Eitem 5: Diweddariad StatsCymru (Nicole Burchill, Llywodraeth Cymru) 

11:30 Eitem 6:  Dadansoddiad newydd o Gyfrifiad 2021 (Scott Clifford, John Poole, Edward Wilkinson, Luke Raymond, a Sam Collins, Llywodraeth Cymru)

12:00 Eitem 7: Unrhyw fusnes arall / Cloi

Bydd y cyfarfod nesaf yn cael eu cynnal ar 7 Tachwedd 2024.