Neidio i'r prif gynnwy

10:00 Eitem 1: Croeso a Chyflwyniadau (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

10:05 Eitem 2: Cofnodion a chamau gweithredu (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

10:15 Eitem 3: Cylchlythyr chwarterol ar ystadegau a cylchlythyr Demograffeg

10:30 Eitem 4: Diweddariad gan y tîm Ymchwil Data Gweinyddol (Kathryn Helliwell, Llywodraeth Cymru)

10:50 Eitem 5: Addysg ôl-16 (Thomas Rose, Llywodraeth Cymru)

11:10 Egwyl cysur

11:20 Eitem 6: Costau Byw (Nia Jones, Llywodraeth Cymru & Cyngor ar Bopeth)

11:50 Eitem 7:  Tystiolaeth a data ar y sector gwirfoddol yng Nghymru (Anna Nicholl, CGGC & Comisiwn Elusennau)

12:20 Eitem 8: Canlyniadau'r arolwg effeithiolrwydd

12:30 Item 9: Unrhyw fater arall /  Clos

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Ddydd Iau 10 Tachwedd 2022.