Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y cyfarfod yma bellach yn cael ei gynnal trwy gyswllt Microsoft TEAMS. Os oes gennych Microsoft TEAMS ar eich cyfrifiadur, cliciwch ar y ddolen ‘Join Microsoft Teams Meeting' isod ar yr amser priodol. Os nad oes gennych Microsoft TEAMS, gallwch ei lawrlwytho am ddim.

10:00 Eitem 1: Croeso a Chyflwyniadau (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

10:10 Eitem 2: Cofnodion a chamau gweithredu (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

10:20 Eitem 3: Y ddiweddaraf yn Llywodraeth Cymru: Cylchlythyrau chwarterol ar ystadegau a demograffeg (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

10:40 Eitem 4: Adolygiad o Ddangosyddion Cenedlaethol (Andy O’Rourke, Llywodraeth Cymru)

11:10 Eitem 5: Deif ddwfn data Llamau (Sam Austin, Llamau)

11:40 Eitem 6: Diweddariad y Cyfrifiad 2021: Cynlluniau Allbwn a Lledaenu'r Cyfrifiad (Neil Townsend, Helena Rosiecka, Ellen Burgess, y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

12:20 Eitem 7: Unrhyw fater arall (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

12:20 Eitem 8: Cloi