Neidio i'r prif gynnwy

Yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau a wahoddir gan Brif Ystadegydd Llywodraeth Cymru a Phrif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Yr Aelodau sefydlog yw:

 • Y Prif Ystadegydd, Llywodraeth Cymru
 • Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Ymchwil arweiniol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Cynrychiolydd o Uned y Trydydd Sector, Llywodraeth Cymru

Mae’r aelodau presennol hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o:

 • Sefydliad Bevan
 • Y Gronfa Loteri Fawr
 • Chwarae Teg
 • Cyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru
 • Cytûn
 • NIACE Cymru
 • Yr Uned Pobl a Gwaith
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
 • Cyngor Hil Cymru  RSPCA Cymru
 • Cymru Ddiogelach
 • Shelter Cymru
 • Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe
 • Y Wallich
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Canolfan Cydweithredol Cymru
 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Cymdeithas Chwaraeon Cymru
 • Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru