Neidio i'r prif gynnwy

Gall pob aelod o'r Panel gyfrannu drwy:

Gynnig eitem ar yr agenda

Gallai hyn fod ar ffurf cyflwyniad neu bapur a/neu ddechrau trafodaeth. Dylid anfon awgrymiadau o leiaf ddau fis cyn y cyfarfod er mwyn caniatáu amser i baratoi agenda, cyfieithu deunyddiau a dosbarthu papurau cyn y cyfarfod.

Anfon gwybodaeth i’w chylchredeg

Gellir anfon gwybodaeth berthnasol i’w chylchredeg i'r panel drwy gydol y flwyddyn.

Sut i gyfrannu

I gynnig eitem ar yr agenda, cyflwyniad a/neu bapur neu ddarparu gwybodaeth i’w chylchredeg, anfonwch ebost digwyddiadauggd@llyw.cymru.