Neidio i'r prif gynnwy

Cais am barth arddangos Morlais a chaniatâd cynllunio tybiedig yn Ynys Môn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Rhagfyr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Gwnaed cais am y gorchymyn gan Menter Môn Morlais Limited o Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR.   

Bydd y gorchymyn yn:

  • rhoi pwerau i Fentor Môn Morlais Limited i adeiladu a gweithredu gorsaf gynhyrchu trydan ynni llanw ar y môr. Lleolir hwn ym Môr Iwerddon i'r Gorllewin o Ynys Gybi, Ynys Môn
  • awdurdodi caffael a defnyddio tir yn orfodol at ddibenion gwaith ar y tir a awdurdodir o dan y Gorchymyn 

Mae dogfennau a dderbyniwyd cyn 16 Medi 2021 yn y broses o gael eu trosglwyddo i dudalen we newydd Gwaith Achos Cynllunio PEDW a gellir dod o hyd iddynt drwy ddefnyddio'r cyfeirnod 3234121. 

Mae dogfennau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn ar gael i'w gweld isod.

Diweddariad gwasanaeth

Dylai unrhyw un sy’n dymuno gweld dogfen nad yw ar gael ar-lein ar hyn o bryd gysylltu â PCAC. 

Ffon: 03000 604 400 /  E-bost: PEDW.Seilwaith@llyw.cymru