Neidio i'r prif gynnwy

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn hyrwyddo a monitro bioamrywiaeth.

Rydym yn cydweithio’n agos â Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru sy’n cydgysylltu camau gweithredu ar fioamrywiaeth yng Nghymru drwy gynnig arweiniad a chyngor arbenigol.

Mae partneriaeth yn dod â’r prif gyfranwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol at ei gilydd.

Darganfyddwch fwy ar wefan Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru.