Neidio i'r prif gynnwy

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn hyrwyddo ac yn monitro bioamrywiaeth. Mae’n: 

  • dod â chyfranwyr allweddol o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol at ei gilydd
  • rhoi cyngor ar yr hyn y mae angen i ni ei wneud 
  • dylanwadu ar y penderfyniadau a wnawn 
  • rhoi arweiniad arbenigol ar ein blaenoriaethau 
  • cyfrannu at weithgarwch bioamrywiaeth yng Nghymru 

Rydym yn cydweithio â’r Bartneriaeth i wella a chefnogi ein hecosystemau.

Gallwch ddarganfod mwy ar wefan Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru.