Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Nododd Partneriaeth Diwydiannau Coedwigoedd Cymru gyfleoedd i ddiwydiannau coedwigaeth gynyddu eu cyfraniad economaidd, a darparu budd effeithiol o ran lliniaru’r effaith ar yr hinsawdd erbyn 2030. Daeth y Bartneriaeth i ben ar 9 Awst 2022 ac mae’r Panel Cyflenwi Archwiliad Dwfn o Goed a Phren yn parhau â’r gwaith.