Neidio i'r prif gynnwy

Yng Nghymru, rydym yn ymdrin ag apeliadau cynllunio, datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol, archwilio cynlluniau lleol a gwaith achos arall yn ymwneud â chynllunio a gwaith achos arbenigol a ran Gweinidogion Cymru.

Mae Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru (PEDW) yn rheoli gwaith achos sy'n ymwneud â datblygu a defnyddio tir er budd y cyhoedd.

Rydym yn delio â: 

 • apeliadau cynllunio a gorfodi
 • ceisiadau am Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS)
 • Cynlluniau Datblygu Strategol a Lleol (CDSau a CDLlau)
 • prosiectau seilwaith mawr
 • apeliadau amgylcheddol
 • gorchmynion prynu gorfodol
 • systemau draenio cynaliadwy
 • tir comin
 • hawliau tramwy
 • gwasanaethau stopio ac adfer
 • cyngor a hyfforddiant

Mae gennym dîm o 20 o Arolygwyr a 25 o staff cymorth. 

Mae arolygwyr yn cymryd cyfrifoldeb unigol absoliwt am eu penderfyniadau.

Ni ddylid cysylltu ag arolygwyr yn uniongyrchol. Ar faterion gwaith achos, byddwch yn cael enw'r swyddog achos. I eraill, cysylltwch â'n e-bost/llinell ymholiadau cyffredinol.