Neidio i'r prif gynnwy

Mae Gweinidog y Gymraeg a Addysg, Jeremy Miles wedi gwneud penodiadau i Gyngor y Gweithlu Addysg.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mawrth 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Enw’r ymgeisydd llwyddiannus a’r sefydliad

Gyngor y Gweithlu Addysg

Aelodau newydd:
 • Theresa Evans-Rickards
 • Jane Jenkins
 • Rosemary Jones
 • Kathryn Robson
 • Bethan Thomas
 • Geraint Williams
Aelodau a ailbenodwyd:
 • Kelly Edwards
 • Eithne Hughes
 • Nicola Stubbins
 • Gwawr Taylor
 • Susan Walker
 • David Williams

Disgrifiad o'r rôl a'r sefydliad

Mae gan y Cyngor 14 aelod gan gynnwys y Cadeirydd. Etholir y Cadeirydd o blith ei aelodaeth yn unol â Deddf Addysg (Cymru) 2014 a Rheolau Sefydlog y Cyngor. Mae aelodau'n cynrychioli amrywiaeth o fuddiannau’r gweithlu addysg yng Nghymru. Mae'r Cyngor yn gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg ac yn gyfrifol am ei lywodraethu. Mae’n ofynnol i aelodau ymroi 12 diwrnod y flwyddyn fel arfer.

Math o benodiad neu estyniad 

Mae’r deiliadaethau ar gyfer aelodau newydd ac aelodau wedi’u hailbenodi yn bedair blynedd o 1 Ebrill 2023. Nid oes cydnabyddiaeth ariannol am wneud y swyddi hyn, fodd bynnag, telir costau teithio a chynhaliaeth rhesymol. Mae’n ofynnol i aelodau ymroi 12 diwrnod y flwyddyn fel arfer.

Gwnaed y penodiadau hyn yn unol â'r Cod Llywodraethiant Penodiadau Cyhoeddus i gov.uk.

Gweithgarwch gwleidyddol

Gwneir pob penodiad ar sail teilyngdod ac nid yw gweithgarwch gwleidyddol yn chwarae unrhyw ran yn y broses ddethol. Fodd bynnag, yn unol ag egwyddorion Nolan, mae’n ofynnol i weithgarwch gwleidyddol y rhai a benodir (os oes unrhyw weithgarwch i’w ddatgelu) gael ei gyhoeddi.

 • Jane Jenkins – canfasio ar ran Llafur Cymru
 • Bethan Thomas – canfasio ar ran Llafur Cymru
 • Geraint Williams – aelod o Lafur Cymru