Neidio i'r prif gynnwy

Mae Dafydd Elis Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, wedi cyhoeddi pedwar penodiad newydd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r aelodau sydd newydd gael eu penodi (o 1 Medi 2019 i 31 Awst 2023) fel a ganlyn:

  • Meri Huws yn Is-lywydd; a 
  • Michael Cavanagh, Quentin Howard a Carl Williams yn ymddiriedolwyr 

Ni thelir cyflog am y swyddi uchod a'r ymrwymiad amser yw 18 a 12 diwrnod yn ôl eu trefn.  

Mae'r penodiadau hyn wedi cael eu gwneud yn unol â'r Cod Ymarfer ar Benodiadau Cyhoeddus.

Dywedodd Dafydd Elis Thomas: 

“Mae'n bleser mawr gen i gyhoeddi bod Meri Huws wedi cael ei phenodi’n Is-Lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ynghyd â thri ymddiriedolwr newydd.  Ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth drwyadl ynglŷn â diwylliant Cymru, bydd Meri yn dod â thoreth o brofiad i'r swydd.  Mae hefyd yn bleser mawr gen i gyhoeddi bod Michael Cavanagh, Quentin Howard a Carl Williams wedi cael eu penodi’n ymddiriedolwyr.  Mae'r unigolion hyn yn dod o gefndiroedd gwahanol iawn a byddant yn dod â safbwyntiau newydd a gwahanol i'r bwrdd wrth i waith ddechrau ar gynllun strategol newydd ar gyfer y sefydliad.  Rwy'n ddiolchgar iawn am eu parodrwydd i ymuno â'r Llyfrgell Genedlaethol a'i chefnogi drwy'r broses hon. 

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas o Lyfrgell Genedlaethol Cymru:

"Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn croesawu penodiad Ms Meri Huws, Mr Carl Williams, Mr Quentin Howard a Mr Michael Cavanagh. Bydd y pedwar yn cynnig amrediad o brofiad ac arbenigedd gwerthfawr i'r Bwrdd, ac rwy'n gwybod y bydd fy nghyd-ymddiriedolwyr yn ymuno â fi wrth ddymuno pob llwyddiant i'r pedwar ohonyn nhw wrth iddyn nhw ddechrau eu tymor yn y swydd.

Dywedodd Prif Weithredwr a Llyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol, Pedr ap Llwyd: 

"Bydd yn fraint bod â'r unigolion profiadol a galluog hyn ar Fwrdd y Llyfrgell, yn enwedig gan ein bod yn dechrau gweithio ar gynllun strategol nesaf y sefydliad. Bydd y pedwar yn ased gwych inni wrth inni barhau i ddatblygu a gwella ein gwasanaethau a'n gwaith.Rwy'n dymuno'r gorau iddyn nhw wrth iddyn nhw ddechrau eu tymor yn y swydd.