Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad cynhwysfawr sydd yn cynnwys data Ionawr i Fehefin 2018 o’r prif arolygon twristiaeth.

Teithiau dros nos o’r DU: diwygiedig

Mae’r data wedi cael eu diwygio yn dilyn cywiriad i ddata Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr. Am ragor o wybodaeth, gweler adran ‘ymweliadau dros nos gan drigolion Prydain Fawr’ o’r adroddiad.

Bu 5.1 miliwn o deithiau dros nos o’r DU i Gymru yn ystod 6 mis cyntaf 2018, yn cynhyrchu gwariant o £907 miliwn.

Teithiau undydd o’r DU

Yn ystod 6 mis cyntaf 2018 bu 46.7 miliwn o deithiau twristiaeth undydd i Gymru. Cynhyrchodd yr ymweliadau hyn wariant o £1.92 biliwn.

Ymweliadau rhyngwladol

Bu 430,000 o deithiau i Gymru gan ymwelwyr rhyngwladol yn ystod 6 mis cyntaf 2018, gyda gwariant o £167 miliwn.

Cyfraddau defnydd llety

Gwestai: 64%
Tai llety/Gwely a brecwast: 31%
Hunanddarpar: 50%
Hostelau: 48%

Baromedr Twristiaeth Cymru

Mae’r cam diweddaraf (Medi 2018) yn dangos bod 84% o fusnesau wedi derbyn lefel uwch neu debyg o ymwelwyr o gymharu â’r un cyfnod yn 2017 (40% yn uwch, 44% yn debyg). Mynegodd 79% o fusnesau hyder ar gyfer y tymor i ddod.

Adroddiadau

Perfformiad twristiaeth Cymru, Ionawr i Mehefin 2018: diwygiedig , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.