Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad cynhwysfawr sydd yn cynnwys data Ionawr i Mehefin 2019 o’r prif arolygon twristiaeth.

Teithiau dros nos o’r DU

Bu 4.8 miliwn o deithiau dros nos o’r DU i Gymru yn ystod 6 mis cyntaf 2019, sydd yng nghynnydd o 6%, yn cynhyrchu gwariant o £880 miliwn.

Teithiau undydd o’r DU

Yn ystod 6 mis cyntaf 2019 bu 37.7 miliwn o deithiau twristiaeth undydd i Gymru, sydd yn ostyngiad o 19%. Cynhyrchodd yr ymweliadau hyn wariant o £1,472(r) miliwn.

Ymwelwyr rhyngwladol

Cynhyddodd y nifer o ymweliadau rhyngwladol i Gymru yn ystod y 6 mis cyntaf 2019 â 3% i 446,000. Oedd gwariant ymwelwyr yn £174 miliwn, sydd yn 4% yn ywch na’r un adeg y llynedd.

Cyfraddau defnydd cyfartalog llety Cymru Ionawr i Mehefin

Gwestai: 62%
Tai llety/Gwely a brecwast: 33%
Hunanddarpar: 54%
Hostelau: 50%

Carafanau sefydlog (Ebrill i Mehefin): 89%

Carafanau teithiol a gwesylla (Ebrill i Mehefin): 36%

Baromedr Twristiaeth Cymru

Mae’r cam 3 (Awst/Medi 2019) yn dangos bod 79% o fusnesau wedi derbyn lefel uwch neu tebyg o ymwelwyr o gymharu â’r un cyfnod yn 2018 (35% yn uwch, 44% yn debyg).

 

(r) Diwygiedig ar 20 Rhagfyr 2019

Adroddiadau

Perfformiad twristiaeth Cymru, Ionawr i Mehefin 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.