Neidio i'r prif gynnwy

Data ar gyfer pobl ifanc yn ôl oedran, rhyw, rhanbarth a statws anabledd ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.

Prif bwyntiau

Pobl ifanc rhwng 16 i 18 oed

  • Yn gyffredinol, mae’r gyfran o bobl ifanc rhwng 16 i 18 oed sydd heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) wedi gostwng yn raddol ers 2011, ond cynyddodd ychydig yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae maint y cynnydd hwn yn amrywio yn dibynnu ar y ffynhonnell a ddefnyddir.
  • Ar sail y datganiad ystadegol cyntaf, ar ddiwedd 2018, roedd 10.3% o bobl ifanc rhwng 16 i 18 oed yn NEET o’i gymharu â 9.4% ar ddiwedd 2017.
  • Ar sail yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben gyda Chwarter 1 2019, amcangyfrifwyd bod 8.2% o bobl ifanc rhwng 16 i 18 oed yn NEET, o’i gymharu â 8.3% ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben gyda Chwarter 1 2018.

Pobl ifanc rhwng 19 i 24 oed

  • Mae’r gyfran o bobl ifanc rhwng 19 i 24 oed sydd yn NEET wedi gostwng ers y dirwasgiad ac mae nawr yn sefyll ychydig dros 16%.
  • Ar sail y datganiad ystadegol cyntaf, ar ddiwedd 2018, roedd 16.1% o bobl ifanc rhwng 19 i 24 oed yn NEET, cyfran debyg i 2017.
  • Ar sail yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben gyda Chwarter 1 2019, amcangyfrifwyd bod 16.2% o bobl ifanc rhwng 19 i 24 oed yn NEET, o’i gymharu â 14.2% ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben gyda Chwarter 1 2018.

Ffynonellau ystadegol

  • Datganiad ystadegol cyntaf ‘Cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a'r farchnad lafur’ yn defnyddio ffynonellau data addysg a’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.
  • Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol).

Adroddiadau

Pobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, Ebrill 2018 i Mawrth 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Pobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, Ebrill 2018 i Mawrth 2019: tablau , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 30 KB

ODS
Saesneg yn unig
30 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.