Neidio i'r prif gynnwy

Addrodiad sy'n crynhoi sut y gellir mesur amddifadedd mewn gofal sylfaenol a sut mae'r gweithlu'n amrywio yn ôl lefel yr amddifadedd cymharol.

Diben yr erthygl hon yw darparu opsiynau ar gyfer dadansoddi amddifadedd cymharol y boblogaeth sydd wedi'i chofrestru ym mhob practis cyffredinol a chlwstwr gofal sylfaenol yng Nghymru. Mae'r dadansoddiad yn cael ei ymestyn i ddangos sut mae gweithlu practisau cyffredinol (cyfwerth ag amser llawn) yn wahanol yn ôl amddifadedd cymharol y boblogaeth yng Nghymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Ana Stan

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.