Neidio i'r prif gynnwy

Llythyr gan y gweinyddiaethau datganoledig at Lywodraeth y DU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

30 Mehefin 2021 oedd y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Mae dinasyddion yr UE yn wynebu nifer o anawsterau oherwydd nad oes ganddynt brawf ffisegol o’u statws.

Mae’r llythyr hwn at Weinidog Llywodraeth y DU dros Ffiniau'r Dyfodol a Mewnfudo yn gofyn ar i ddinasyddion yr UE gael yr opsiwn i gael prawf ffisegol o’u statws preswylydd sefydlog neu cyn-sefydlog.

Mae’r dull diogelu hwn yn angenrheidiol er mwyn:

  • helpu i atal achosion o wahaniaethu
  • galluogi dinasyddion yr UE i brofi beth yw eu statws i gyflogwyr
  • ei gwneud yn haws i ddinasyddion sy’n agored i niwed i brofi beth yw eu statws