Neidio i'r prif gynnwy

Yr wybodaeth reoli ddiweddaraf ynghylch prentisiaid yng Nghymru a roddwyd ar ffyrlo neu a ddiswyddwyd yn ystod pandemig y coronafeirws hyd at 29 Ionawr 2021.

Darperir yr wybodaeth reoli hon i Lywodraeth Cymru gan ddarparwyr prentisiaethau, ac ar sail data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru. Nid yw ei hansawdd wedi’i sicrhau i’r un graddau â’r ystadegau swyddogol.

Prif bwyntiau

 • Roedd 1,690 prentis ar ffyrlo llawn ar 29 Ionawr 2021.
 • Gwnaeth nifer y prentisiaid ar ffyrlo barhau i gynyddu. Roedd 430 yn fwy o brentisiaid ar ffyrlo llawn y mis hwn nag a oedd yn ystod mis Tachwedd, lle’r oedd y nifer isaf o brentisiad ar ffyrlo.
 • Fodd bynnag, mae nifer y prentisiaid ar ffyrlo yn ddim ond un rhan o bump o’r hyn a oedd ar ei uchaf.
 • Rhoddwyd terfyn ar lai na 1% o brentisiaethau yn sgil diswyddo prentisiaid yn ystod y pandemig.
 • Roedd 125 o brentisiaid eraill (llai na 0.5%) wedi cael eu diswyddo, ond maent yn parhau â’u rhaglen ddysgu tra bo’u darparwr yn ceisio dod o hyd i gyflogwr arall.
 • Mae llai o brentisiaethau wedi’u cwblhau, yn llwyddiannus neu’n aflwyddiannus, o gymharu â blynyddoedd blaenorol.
 • Dim ond 24% o brentisiaid sydd wedi cwblhau eu prentisiaeth yn llwyddiannus neu gael swydd, o gymharu â chyfartaledd o 32% erbyn yr adeg hon yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r anghydraddoldebau yn llai nag a oeddent ar ddechrau’r pandemig, ond mae rhywfaint o anghydraddoldeb o hyd. Y prentisiaid yr effeithir fwyaf arnynt o hyd yw’r rhai:

 • ifanc
 • gwrywaidd
 • sy’n gweithio yn y meysydd gwallt a harddwch; lletygarwch; neu’r meysydd hamdden, chwaraeon a theithio
 • sydd ddim yn astudio prentisiaethau uwch
 • sy’n gweithio i gwmnïau â llai na 10 o gyflogeion
 • sydd ddim yn gweithio yn y sector cyhoeddus

Ceir gwybodaeth am nifer y bobl sydd ar ffyrlo yng Nghymru yn yr Ystadegau ar y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws a’r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Prentisiaid a roddwyd ar ffyrlo neu a ddiswyddwyd yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19): hyd at 29 Ionawr 2021 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 85 KB

ODS
85 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.