Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r Economi Gylchol ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig (CESME) yn brosiect a ariennir gan Ewrop sy'n galluogi BBaChau i droi heriau amgylcheddol yn gyfleoedd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r economi gylchol yn gysyniad allweddol o'r Economi Werdd lle y gall deunyddiau o ansawdd uchel sy'n deillio o gynhyrchion gwastraff gael eu rhoi'n ôl i weithgynhyrchwyr yng Nghymru a'u defnyddio drosodd a throsodd. Mae'r prosiect yn cael €1.73 miliwn o gyllid Interreg Ewrop a rhagwelir iddo bara am bedair blynedd. Mae Cymru'n un o'r 10 partner o chwe gwlad Ewropeaidd a fydd yn gweithio gyda'i gilydd i:

  • rannu profiadau, 
  • nodi arfer gorau,
  • darparu canllaw cam wrth gam ar gyfer BBaChau er mwyn iddynt fod yn rhan o'r Economi Gylchol.

Logo CESME