Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu yn rhoi cyngor ar wneud a diwygio rheoliadau adeiladu.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt

Rheoliadau Adeiladu
Llywodraeth Cymru
Rhyd-y-car
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

enquiries.brconstruction@llyw.cymru

03000 628 144. Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.