Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y cyfarfod yma bellach yn cael ei gynnal trwy gyswllt Microsoft TEAMS a fydd yn cael ei anfon atoch drwy e-bost. Os oes gennych Microsoft TEAMS ar eich cyfrifiadur, cliciwch ar y ddolen ‘Join Microsoft Teams Meeting' ar yr amser priodol. Os nad oes gennych Microsoft TEAMS, gallwch ei lawrlwytho am ddim.

10:15 Eitem 1: Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

10:20 Eitem 2 (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru): 

  • Nodyn o’r cyfarfod diwethaf (WSLC (2021 06) 01)
  • Diweddariad ar y pwyntiau gweithredu (WSLC (2021 06) 02)
  • Diweddariad chwarterol Ystadegau Cymru (WSLC (2021 06) 03)
  • Diweddariad demograffeg (WSLC (2021 06) 04)
  • Diweddariad Data Cymru (WSLC (2021 06) 05)

10:40 Eitem 3: Asesiadau llesaint lleol (Kevin Griffiths, Hilary Maggs and Ian Jones, Llywodraeth Cymru)

11:00 Eitem 4: Arddangos Mapiau Data Cymru (Kevin Williams, Llywodraeth Cymru)

11:30 Eitem 5: Egwyl cysur

11:40 Eitem 6: Datblygu mewnwelediadau pellach: Gwaith diweddar Data Cymru gyda phartneriaid (Daniel Cummings, Data Cymru)

12:00 Eitem 7: Diweddariad ar y Cyfrifiad (Helena Rosiecka, Swyddfa Ystadegau Gwladol)

12:20 Eitem 8:  Unrhyw fater arall

12:30 Eitem 9: Cloi

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Ddydd Iau 7 Hydref 2021.