Neidio i'r prif gynnwy

10:00 Eitem 1: Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru)

10:05 Eitem 2 (Steph Howarth, Llywodraeth Cymru): 

  • Nodyn o’r cyfarfod diwethaf (PCYC (2023 10) 01)
  • Diweddariad ar y pwyntiau gweithredu (PCYC (2023 10) 01A)
  • Diweddariad chwarterol Ystadegau Cymru (PCYC (2023 10) 02)
  • Diweddariad demograffeg (PCYC (2023 10) 03)
  • Diweddariad Data Cymru (PCYC (2023 10) 04)

10:25 Eitem 3: Ymgynghoriad ar ystadegau poblogaeth (Steph Howarth, Sue Leake a Martin Parry, Llywodraeth Cymru)

11:10: Egwyl cysur 

11:20 Eitem 4: Trawsnewid arolwg o'r llafurlu (James Harris, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

11:50 Eitem 5: Cynlluniau presennol a dyfodol am MALlC (Nia Jones, Llywodraeth Cymru)

12:05 Eitem 6: Diweddariad daearyddiaethau ystadegol (John Morris, Llywodraeth Cymru)

12:35 Unrhyw fater arall 

12:40 Cloi

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Ddydd Iau 8 Chwefror 2024.