Neidio i'r prif gynnwy

10:00 Eitem 1: Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau (Sue Leake, Llywodraeth Cymru)

10:05 Eitem 2 (Sue Leake, Llywodraeth Cymru): 

  • Nodyn o’r cyfarfod diwethaf (PCYC (2022 10) 01)
  • Diweddariad ar y pwyntiau gweithredu (PCYC (2022 10) 01A)
  • Diweddariad chwarterol Ystadegau Cymru (PCYC (2022 10) 02)
  • Diweddariad demograffeg (PCYC (2022 10) 03)
  • Diweddariad Data Cymru (PCYC (2022 10) 04)

10:25 Eitem 3: Diweddariad Cyfrifiad

  • Diweddariad Cyfrifiad (Gerald Williams, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)
  • Data Cyfrifiad yn Sail (Faye Gracey, Llywodraeth Cymru)
  • Rhyddhad o ddata Cyfrifiad 2021 a datganiadau sydd wedi'u cynllunio i'r dyfodol gan y SYG a LlC (Martin Parry, Matt Evans and Jacob Squires, Llywodraeth Cymru)

11:25 Eitem 4: Egwyl cysur

11:40 Eitem 5: Hygyrchedd Allbynnau Ystadegau (Hannah Thomas, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

12:10 Eitem  6: Mewnwelediadau ystadegol ar Gostau byw ac ar amddifadedd: diweddariad (Tess Carter, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol / Nia Jones, Llywodraeth Cymru)

12:40 Eitem 7:  Unrhyw fater arall  

13:00 Eitem 8: Cloi

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Ddydd Iau 2 Chwefror 2023.