Neidio i'r prif gynnwy

Mae aelodaeth o'r Pwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru.

Mae aelodau’r Pwyllgor wedi’u henwebu gan:

 • Awdurdodau Lleol
 • Comisiwn y Cynulliad
 • Cymal
 • Data Cymru
 • Banc Datblygu Cymru
 • Estyn
 • Parciau cenedlaethol
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • GIG & Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Swyddfa Ystadegau Gwladol
 • Chwaraeon Cymru
 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Comisiynydd y Gymraeg
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Awdurdodau Tân Cymru
 • Awdurdodau Heddlu Cymru
 • Awdurdod Cyllid Cymru