Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r aelodaeth yn cynnwys sefydliadau partner mewn sectorau megis busnes, addysg a llywodraeth leol.

Caiff 4 o benodiadau cyhoeddus eu dewis ar sail teilyngdod drwy’r broses penodiadau cyhoeddus:

 • David (Dai) Davies
 • Dr Grahame Guilford
 • Sian Price
 • Beth Winkley

Llywodraeth Leol

 • Cyngh. Rob Stewart
 • Cyngh. Dyfrig Siencyn

Busnes a Menter

 • Peter Crews
 • Martin Mansfield
 • Tom Whyatt
 • Paul Byard
 • Rudi Plaut

Y Trydydd Sector

 • Derek Walker
 • Phil Fiander

Addysg

 • Iestyn Davies
 • Dr David Blaney

Amgylchedd

 • Arfon Williams
 • Rhian Jardine

Ffermio a Busnesau Gwledig

 • Charlotte Priddy
 • Rachel Lewis-Davies

Llywodraeth Cymru

 • Duncan Hamer / Huw Bryer (Yr Economi, Sgiliau a Adnoddau Naturiol)
 • Scott Morgan (Addysg a Sgiliau)

Llywodraeth y DU (Canolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau)

 • Helen Matthews

Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER

 • Lowri Owain

Cyrff Cydraddoldeb a Gwrth-wahaniaethu

 • Alison Parken