Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Pwyllgorau Cynghori ar Anheddau Amaethyddol yn diogelu hawliau gweithwyr ym meysydd amaethyddiaeth a choedwigaeth, a’u teuluoedd.

Efallai y caiff gweithwyr cymwys, gweithwyr sydd wedi ymddeol a'u holynwyr aros mewn annedd fferm.

Gall ffermwr wneud cais i ailgartrefu’r gweithiwr sydd wedi'i ddiogelu os oes angen yr annedd ar weithiwr arall. Pan fydd hyn yn digwydd, y Pwyllgorau fydd yn barnu a yw’r penderfyniad yn un teg a chyfreithlon.

Cyswllt

Pwyllgorau Cynghori ar Anheddau Amaethyddol
Llywodraeth Cymru
Adeilad y Llywodraeth
Spa Road East
Llandrindod
Powys. LD1 5HA

0300 062 5004
slmenquiries@llyw.cymru