Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r swyddfa dywydd wedi cyhoeddi rhybuddion ar gyfer iâ ac eira ledled Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Chwefror 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae'r swyddfa dywydd wedi cyhoeddi rhybuddion ar gyfer iâ ac eira ledled Cymru ac roedd Mr Skates yn awyddus i atgoffa teithwyr a defnyddwyr y ffyrdd o'r paratoadau a'r cyngor diweddaraf a ble i fynd i gael yr wybodaeth orau. 

Dywedodd: 

"Boed ar y rheilffyrdd neu'r ffyrdd, mae'n glir o ragolygon y tywydd ar gyfer dydd Iau a dydd Gwener yng Nghymru y bydd teithio'n anodd.

"Diogelwch yw'r brif ystyriaeth a hoffwn ailadrodd y cyngor swyddogol i bawb gynllunio ymlaen llaw a gwrando ar yr wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio, gan gymryd mwy o ofal a rhoi mwy o amser ichi'ch hun gyrraedd pen eich taith. 

"Ar ein ffyrdd, mae paratoadau trylwyr wedi'u gwneud ar gyfer y gaeaf - mae gennym ddigonedd o halen, ac mae gan Lywodraeth Cymru stoc wrth gefn rhag ofn. Mae gennym 133 o lorïau graeanu ar ein ffyrdd ac rydym yn cadw golwg fanwl ar y tywydd ac yn ymateb iddo i gadw defnyddwyr y ffyrdd yn sâff. Cofiwch wrando ar gyngor Traffig Cymru a'r swyddfa dywydd os ydych yn teithio ar y ffyrdd. 

"O safbwynt y rheilffyrdd, bydd teithwyr eisoes wedi clywed bod trafferthion ar rai o lwybrau Trenau Arriva Cymru oherwydd difrod i olwynion rhai trenau. O gofio hynny a'r tywydd sydd i ddod, rwy'n pwyso ar deithwyr y rheilffyrdd hefyd i gynllunio ymlaen llaw ac i wrando ar gyngor swyddogol Network Rail a Trenau Arriva Cymru cyn teithio. 

"Hoffwn fynegi ar goedd fy niolch i asiantwyr y cefnffyrdd, staff awdurdodau lleol, contractwyr, darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, y gwasanaethau argyfwng a phawb arall sy'n gweithio'n ddiflino i'n cadw'n ddiogel. 

"Neges Llywodraeth Cymru yw cynlluniwch ymlaen llaw, byddwch yn ofalus a gwrandewch ar y cyngor swyddogol diweddaraf cyn teithio pan fydd hi'n dywydd mawr." 

Traffig Cymru yw'r lle gorau i fynd i glywed y cyngor teithio diweddaraf ar gyfer ffyrdd Cymru.

Llinell gwybodaeth i'r cyhoedd: 0300 123 1213 

@traffigcymruN; 

@trafficwalesN; 

@traffigcymruD; 

@trafficwalesS