Neidio i'r prif gynnwy

Mae radon yn nwy ymbelydrol naturiol

Gall fod yn niweidiol i iechyd gan ei fod yn cynhyrchu gronynnau ymbelydrol bach yn yr aer rydym yn ei anadlu.

Gall ymbelydredd o'r gronynnau hyn niweidio meinwe'r ysgyfaint, a dros amser hir gall achosi canser yr ysgyfaint.

Mae  radon ym mhob adeilad ond mae’r lefelau yn isel yn y rhan fwyaf o ardaloedd.  Ond yn yr ardaoloedd hynny sydd wedi eu heffeithio gan radon mae rhai adeiladau gyda lefelau uwch .

Dylai adeiladau sydd yn yr ardaloedd hyn gael eu profi am radon.

Gellir lleihau’r lefelau uchel drwy wneud gwaith adeiladu syml.

Gall UKradon rhoi cyngor a mapiau i weld a ydych mewn ardal sydd wedi ei effeithio gyda radon.