Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am helpu busnesau i wneud y gorau o dechnolegau newydd a pharatoi ar gyfer y dyfodol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mehefin 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cefndir

Nod rhaglen y Cymoedd Technoleg yw gwneud Cymoedd y De yn ganolfan a gydnabyddir yn fyd-eang ar gyfer datblygu technolegau newydd i gefnogi diwydiant arloesol.

Mae'r rhaglen yn annog busnesau i:

  • fabwysiadu technolegau Digidol
  • datblygu technolegau uwch i gefnogi diwydiannau blaengar

Darllenwch Y Cymoedd Technegol: cynllun strategol i ddarganfod mwy am nodau ac amcanion y rhaglen.

Dysgwch fwy am sut y gallwn ddatblygu technolegau newydd yng nghymoedd de Cymru: Gweledigaeth y cymoedd technoleg

Cynnydd cyfredol

2017

Lansiwyd gweledigaeth y Cymoedd Technoleg.

2018

Yn 2018 rydym yn:

2019

Cyhoeddwyd y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol (NDEC): National Data Exploitation Centre (NDEC) | Trade and Invest Wales

2020

Yn 2020 rydym yn lansiwyd y Prosiect Gwella Cynhyrchiant Busnes y Cymoedd Technoleg (BPEP).

2021

Yn 2021 rydym yn:

  • datgloi 5G Cymru gyda DCMS ar y gweill: Cynlluniau ar gyfer clwstwr technoleg newydd yng Nglynebwy yn mynd rhagddynt
  • gwnaethom gefnogi lansiad y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol
  • Dechreuodd y gwaith ar hen adeilad y Bwrdd Technoleg.
  • Lansiwyd rhaglen Cymorth Rhwydwaith Cyfoed i Gymheiriaid.
  • Lansiad y Ganolfan HiVE gyntaf yn Ysgol Gyfun Coleg Gwent a Thredegar 
  • Lansio Prosiect Peirianneg Cymoedd Cymru (WVEP)
  • Gwaith yn dechrau ar REGAIN2

2022

Yn 2022:

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y Cymoedd Technoleg, e-bostiwch: CymoeddTechnoleg@llyw.cymru