Neidio i'r prif gynnwy
Cynllun Rownd yn agor Rownd yn cau
Adfer Coetir Glastir 9 18 Mai 2021 25 Mehefin 2021
Creu Coetir Glastir 11 - cyfalaf 30 Fedi 2021 28 Hydref 2021

Creu Coetir Glastir 10 - cyfalaf

16 Tachwedd 2020 15 Ionawr 2021
Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop 17 Ionawr 2022 25 Mawrth 2022

Cyflenwi a Chydweithio (Camau Gweithredu Peilot ar gyfer Twf Gwyrdd a’r Economi Gylchol)

17 Rhagfyr 2020 11 Chwefror 2021
Grantiau Bach Glastir: Carbon 11 Ionawr 2021 19 Chwefror 2021
Grantiau Bach Glastir: Tirwedd a Pryfed Peillio 18 Mai 2021 25 Mehefin 2021 
Peilot Cynllun Cynllunio Creu Coetir 30 Fedi 2021 28 Hydref 2021
Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Anamaethyddol) 5 Gorffennaf 2021 20 Awst 2021
Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Anamaethyddol) 26 Ebrill 2021 4 Mehefin 2021
Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd) 22 Mawrth 2021 21 Ebrill
2021
Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren 1 Mawrth 2021 9 Ebrill 2021
Y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio (Bwyd - y Cynllun Adfer o COVID-19) 17 Rhagfyr 2020 11 Chwefror 2021
Y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio (Dulliau Arloesol a Thwf Cydweithredol) 3 Rhagfyr 2020 7 Ionawr 2021
Y Grant Busnes i Ffermydd (ffenestr 9) 1 Medi 2021 1 Hydref 2021
Y Grant Busnes i Ffermydd - Gorchudd iard 18 Mai 2021 25 Mehefin 2021
Y Grant Busnes i Ffermydd 1 Mawrth 2021 9 Ebrill 2021
Y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy (NM) 1 Chwefror 2021 12 Mawrth 2021