Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth reoli ddiweddaraf am stoc a dosbarthiad y brechlynnau coronafeirws ar 22 Awst 2021.

Gwybodaeth am nifer y dosau o frechlynnau COVID-19 a roddwyd i Gymru, a sawl dos nad oeddent yn addas i'w defnyddio.

Mae'r data hyn wedi cael eu cyhoeddi er mwyn darparu crynodeb wythnosol ar raglen frechu coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru.

Gwybodaeth reoli yw'r data a chânt eu diwygio'n rheolaidd. Nid ydynt wedi cael eu dilysu yr un modd â datganiadau ystadegol swyddogol. Rydym yn cyhoeddi’r data hyn er mwyn darparu crynodeb wythnosol o’r rhaglen frechu yng Nghymru.

Nid yw'r datganiad hwn yn cynnwys ystadegau am y bobl sydd wedi cael eu brechu. Caiff data ar y brechiadau a roddir eu cyhoeddi bob dydd a phob wythnos, a hynny ar Ddangosfwrdd Gwyliadwriaeth COVID-19 Cyflym Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda'r data wythnosol yn rhoi dadansoddiadau manylach.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.