Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth reoli ddiweddaraf am stoc a dosbarthiad y brechlynnau coronafeirws ar 4 Mawrth 2021.

O'r wythnos nesaf ymlaen, bydd y datganiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar ddydd Mercher yn hytrach nag ar ddydd Mawrth, a bydd yn cynnwys gwybodaeth am y dosau brechlynnau a ddyrennir i Gymru.

Ystadegau ynglŷn rhaglen frechu COVID-19 (stoc a dosbarthiad):

  • dosau COVID-19 nad oeddent yn addas i'w defnyddio, yn ôl y math o frechlyn

Mae'r data hyn wedi cael eu cyhoeddi er mwyn darparu crynodeb wythnosol ar raglen frechu coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru.

Defnyddir data Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru o System Imiwneiddio Cymru ar gyfer unrhyw ddosau o frechlyn nad ydynt yn addas i'w defnyddio.

Gwybodaeth reoli yw'r data a chânt eu diwygio'n rheolaidd. Nid ydynt wedi cael eu dilysu yr un modd â datganiadau ystadegol swyddogol. Rydym yn cyhoeddi’r data hyn er mwyn darparu crynodeb wythnosol o’r rhaglen frechu yng Nghymru.

Nid yw'r datganiad hwn yn cynnwys ystadegau am y bobl sydd wedi cael eu brechu. Caiff data ar y brechiadau a roddir eu cyhoeddi bob dydd a phob wythnos, a hynny ar Ddangosfwrdd Gwyliadwriaeth COVID-19 Cyflym Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda'r data wythnosol yn rhoi dadansoddiadau manylach.

Mewn datganiadau yn y dyfodol, rydym yn bwriadu cynnwys data ar ddosau sydd wedi’u dyrannu i Gymru yn ogystal â gwastraff. Mae Llywodraeth y DU wedi gofyn i ni beidio cyhoeddi data stoc brechlyn oherwydd sensitifrwydd masnachol cyfredol. Rydym yn gweithio ar draws y 4 gwlad i gytuno dull ar gyfer cyhoeddi gwybodaeth stoc a byddwn yn diweddaru pan fyddwn mewn sefyllfa i wneud hynny.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Rhaglen frechu COVID-19 (stoc a dosbarthiad): ar 4 Mawrth 2021 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 24 KB

ODS
24 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.