Neidio i'r prif gynnwy

Yn ddiweddar, cafodd ei gyhoeddi bod yr holl gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru, a ariennir yn llawn, wedi cael mynediad at Raglen Gallu Rheoli Contract Coleg Masnachol y Llywodraeth: Hyfforddiant sylfaen.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Gorffennaf 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys mynediad at y gyfres ddysgu 'y tu hwnt i sylfaen' sydd wedi'i chynllunio i adeiladu ar ddysgu lefel sylfaen ac sy'n addas i'r rhai sydd â diddordeb neu’n ymwneud â rheoli contractau. Pwrpas yr hyfforddiant yw helpu i adeiladu ar eich dealltwriaeth dechnegol o sut i reoli contract. Mae 9 modiwl, y gellir eu cwblhau'n hyblyg i gyd-fynd ag anghenion/dysgwyr.

I gofrestru ar gyfer yr hyfforddiant hwn cliciwch yma.

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i greu gan Swyddogaeth Fasnachol y Llywodraeth ac felly'n cyd-fynd â Pholisi'r Llywodraeth Ganolog.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: CommercialCapability@gov.cymru