Neidio i'r prif gynnwy

Grantiau a ddyfarnwyd o dan y Rhaglen Grantiau Cyfalaf Trawsnewid.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Gorffennaf 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynnwys

Blwyddyn ariannol: 2023 i 2024

SefydliadTeitl y prosiectCyfanswm y grant Dyfarnwyd
Cyngor Sir PowysAilfodelu Llyfrgell Ystradgynlais£268,682.00
Cyngor Sir CaerdyddHybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yn Cynyddu Cymorth a Gwaith Atal drwy Therapi Llyfr£147,000.00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafHanes Rhyngweithiol: Arddangosfeydd Digidol ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda£135,000.00
Cyngor Sir PenfroGwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Benfro – Datblygu Llyfrgell Arberth£149,997.00
Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr TudfulAmgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa: Adleoli ac Ehangu’r Siop Gelf£146,480.00
Amgueddfa ArberthAmgueddfa Arberth: Gwella effeithlonrwydd£120,534.48
Cyngor Sir FynwyTreftadaeth MonLife: Gwella mesurau arbed ynni yng Nghastell y Fenni£110,003.06
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau GwentLlyfrgell Abertyleri£100,000.00