Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r Ddamcaniaeth Newid ar gyfer Rhaglen Gydgysylltu Troseddau Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt Cymru. Mae cydgysylltydd a rhanddeiliaid yn cyflenwi’r rhaglen.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno model rhesymeg Damcaniaeth Newid yn cynrychioli canlyniadau, allbynnau, gweithgareddau a mewnbynnau Rhaglen Gydgysylltu Troseddau Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt Cymru.

Mae cyd-destun, rhagdybiaethau, dulliau monitro data a risgiau’r rhaglen hefyd yn cael eu harchwilio yn yr adroddiad hwn.

Mae’r adroddiad yn crynhoi canfyddiadau dadansoddiad dogfennaeth ac ymchwil ansoddol gyda staff Llywodraeth Cymru, y Cydgysylltydd Troseddau Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt, rhanddeiliaid gorfodi a rhanddeiliaid nad ydynt yn ymwneud â gorfodi.

Cyswllt

Aimee Marks

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.