Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 3 Rhagfyr 2012.

Cyfnod ymgynghori:
5 Tachwedd 2012 i 3 Rhagfyr 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ei dull o ddatrys y problemau trafnidiaeth sy'n effeithio ar goridor yr M4 yng nghyffiniau Casnewydd yn y de ddwyrain.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Sefydlwyd Rhaglen Mesurau Gwella Coridor yr M4 Magwyr i Gas-bach (M4 CEM) i archwilio a datrys problemau yn ymwneud â thagfeydd diogelwch a’r gallu i wrthsefyll digwyddiadau anarferol ar hyd coridor yr M4 yn y de ddwyrain.

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar Fesurau Gwella Coridor yr M4 rhwng misoedd Mawrth a Gorffennaf 2012. Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn i bobl roi eu sylwadau ar amrywiaeth o opsiynau sy’n cyfrannu at strategaeth i leihau tagfeydd traffig ar yr M4 o amgylch Casnewydd. Erbyn hyn paratowyd Adroddiad Amgylcheddol (sy’n cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd sy’n ystyried y problemau amgylcheddol a nodwyd yn ystod y broses o gysylltu ac ymgynghori.

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd sylwadau ar bob un o’r dogfennau hyn. Bydd hynny’n helpu Carl Sargeant y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i wneud cyhoeddiad ynghylch pa strategaeth fydd yn cael ei mabwysiadu i ddatrys y problemau o ran tagfeydd diogelwch a’r gallu i wrthsefyll digwyddiadau anarferol ar hyd coridor yr M4 rhwng Magwyr a Chas-bach.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gwefan M4CEM