Neidio i'r prif gynnwy

Sut rydym yn newid rôl porthladdoedd yn yr economi, wrth gefnogi gwaith teg a'r newid i sero net.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Medi 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’r Rhaglen Porthladdoedd Rhydd yng Nghymru yn cynnig cyfle i harneisio potensial economaidd toreithiog Cymru.

Buom yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i ddylunio model porthladdoedd rhydd, sy'n cyflawni tri prif amcan:

 1. Hyrwyddo adfywio a chreu swyddi o ansawdd uchel
 2. Sefydlu'r Porthladd Rhydd fel canolfan genedlaethol ar gyfer masnach a buddsoddiad byd-eang ar draws yr economi
 3. Meithrin amgylchedd arloesol

Yn gyfnewid am hyn, bydd busnesau'n elwa o fod yn rhan o barth arbennig. Mae hyn yn cynnwys:

 • gweithdrefnau tollau symlach
 • rhyddhad ar dollau tramor
 • buddion treth
 • hyblygrwydd datblygu

Mae'r rhaglen yn cynnwys ein polisïau ar waith teg a phartneriaeth gymdeithasol i sicrhau bod gweithwyr:

 • yn cael eu gwobrwyo'n deg, eu clywed a'u cynrychioli
 • yn gallu symud ymlaen mewn amgylchedd gweithio diogel, iach, a chynhwysol
 • fod eu hawliau'n cael eu parchu

Mae'n rhaid i borthladd rhydd yng Nghymru weithredu o fewn:

 • Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
 • ymrwymiadau sero net Llywodraeth Cymru

Rhaglen Freeport yng Nghymru prosbectws cynnig

Mae'r cynllun yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Llywodraeth y DU.

Gweler y cynllun gan GOV.UK: Rhaglen Freeport yng Nghymru: prosbectws cynnig

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Porthladdrhydd@llyw.cymru