Neidio i'r prif gynnwy

Dylai’r rhaglenni hyn gyfrannu at wireddu amcanion y Strategaeth Genedlaethol. Nid ydym yn derbyn ceisiadau yn uniongyrchol oddi wrth unigolion na chyrff oni bai eu bod yn Awdurdodau Rheoli Risg (RMA).

Dylech gysylltu â’ch RMA lleol os hoffech: 

  • drafod lefel y perygl llifogydd ac erydu arfordirol yn eich ardal
  • rhoi gwybod am lifogydd 

Byddwn wedyn yn blaenoriaethu’r rhaglen llifogydd ac erydu arfordirol i helpu’r cymunedau sy’n wynebu’r perygl mwyaf.  Nodir hynny yn ein Strategaeth Genedlaethol, yn unol â’n canllaw technegol a’r memorandwm grantiau.  

Mae Bwrdd y Rhaglen Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn rhoi cyngor ariannu i Awdurdodau Rheoli Risg.  Mae rhestr o’r prosiectau fydd yn derbyn nawdd yn y flwyddyn i ddod yn cael ei chyhoeddi bob blwyddyn. 

Ar gyfer 2020 to 21 rydym wedi:

Dadansoddiad o brosiectau i rheoli llifogydd trwy ddulliau naturiol gan Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd (RMA)

Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd

Y Gronfa Rheoli Llifogydd yn Naturiol 2020-2022

Amcangyfrif Grant

Anglesey CC Dwyran £146,000
Anglesey CC Mill Lane £245,525
Blaenau Gwent Cwmcelyn & Westside £48,000
Cardiff Rhiwbina £74,800
Denbighshire River Clwyd Catchment £1,000,000 (swm dros dro)
Gwynedd CC Wnion £149,500
Neath Port Talbot Brynau and Preswylfa £80,000
Neath Port Talbot Nant Gwrach £100,000
NRW Teifi Uchaf £150,000
NRW Llanfair Talhairn £50,000
Powys Guilsfield Brook £67,624
Monmouthshire NFM Programme £25,000 (swm dros dro)
     

Mae Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £55.7 miliwn yn rhaglen llifogydd ac erydu arfordirol 2020/21.

Bydd hynny’n cynnwys:

  • £28 miliwn o gyfalaf ar gyfer cynlluniau datblygu ac adeiladu
  • £27.7 miliwn o refeniw i helpu prosiectau rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ehangach.

Mae’r prosiectau newydd fydd yn cael eu cefnogi yn 2020/21 yn cael eu rhestru isod a’u dangos ar y map o buddsoddiad ar gyfer 2020/21.

Prosiectau newydd fydd yn cael eu cefnogi yn 2020/21
Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd Cynllun Lleoliad Cynnydd y Gwaith Amcangyfrif Grant Nifer y cartrefi sy'n gynorthwyo
Blaenau Gwent Main River Culvert Works, Victoria, Ebbw Vale Cynllun ar raddfa fach £45,000 100
Blaenau Gwent Aberbeeg Blockstones Replacement River Ebbw  Cynllun ar raddfa fach £40,000 22
Blaenau Gwent Cwmtillery Culvert Repairs Abertillery   Cynllun ar raddfa fach £100,000 50
Blaenau Gwent Ladies Row, King Street, Tredegar Flood Alleviation Cynllun ar raddfa fach £130,000 30
CBS Pen-y-bont ar Ogwr Heol Faen Culvert Repair Cynllun ar raddfa fach £35,000 30
CBS Pen-y-bont ar Ogwr Heol Laethog Culvert Repair Cynllun ar raddfa fach £35,000 30
CBS Caerffili Phase II Meadow Road, culverted watercourse Pontllanfraith Achos busnes llawn £40,000 25
CBS Caerffili Edward Street, Ystrad Mynach Ystrad Mynach Achos busnes llawn £50,000 47
CBS Caerffili Sir Ivors Road Pontllanfraith Achos Cyfiawnhad Busnes £25,000 5
CBS Caerffili Van Road, Caerffili Caerffili Achos Cyfiawnhad Busnes £25,000 16
CBS Caerffili Flood Gate Bid - Central Street, Ystrad Mynach Cynllun ar raddfa fach £23,400 12
CBS Caerffili Flood Gate Bid -Edward Street, Ystrad Mynach Cynllun ar raddfa fach £78,000 0
CBS Caerffili Homeleigh Phase II (relining works), Newbridge Cynllun ar raddfa fach £150,000 16
CBS Caerffili Flood Gate Bid - Jubilee Road, New Tredegar Cynllun ar raddfa fach £150,000 87
CBS Caerffili Flood Gate Bid - Powell Terrace, New Tredegar Cynllun ar raddfa fach £51,000 43
CBS Caerffili Flood Gate Bid - Bont Bren, Hafodrynys Cynllun ar raddfa fach £31,200 8
CBS Caerffili Opp Railway Pub, Llanfabon Road, Nelson Cynllun ar raddfa fach £60,000 5
CBS Caerffili New Cottages, The bridge, Ystrad Mynach Cynllun ar raddfa fach £60,000 2
CBS Caerffili Flood Gate Bid - Mill Road, Deri Cynllun ar raddfa fach £40,950 14
CBS Caerffili Name of scheme Lady Tyler Terrace, Pontlottyn Cynllun ar raddfa fach £150,000 29
Caerdydd Wroughton Place Drainage Survey Cynllun ar raddfa fach £65,000 11
Caerdydd Mill Road Drainage Survey Cynllun ar raddfa fach £65,000 8
Caerdydd Hillcroft, Wenallt Road Deep Borehole Soakaway Cynllun ar raddfa fach £20,000 1
Caerdydd Llanon Road and Nant y Garth Trash Screens Cynllun ar raddfa fach £70,000 1
Caerdydd Nant y Forest Cynllun ar raddfa fach Cynllun ar raddfa fach £45,000 1
Sir Gaerfyrddin Bishops Road, Garnant  Cynllun ar raddfa fach £60,000 25
Sir Gaerfyrddin Johnstown Carmarthen Cynllun ar raddfa fach £88,000 19
Sir Gaerfyrddin Llanybydder Dairy Culvert  Cynllun ar raddfa fach £150,000 7
Sir Gaerfyrddin New School Road Garnant Cynllun ar raddfa fach £140,000 31
Ceredigion  Borth Leat Borth Achos Cyfiawnhad Busnes £40,000 65
Ceredigion  Llandre Village Llandre Achos Cyfiawnhad Busnes £40,000 47
Ceredigion  Glan-Afon, Panteg, Aberaeron Cynllun ar raddfa fach £50,000 17
Ceredigion  Ash Grove, New Quay Cynllun ar raddfa fach £20,000 4
Ceredigion  Saint Michael's Church/Lych Gate, Llandre Cynllun ar raddfa fach £6,000 28
Ceredigion  Saint Michael's Church/Lych Gate, Llandre Cynllun ar raddfa fach £100,000 28
CBS Conwy Eldon Drive FAS - Adeiladu Abergele Adeiladu £1,190,000 195
CBS Conwy Graiglwyd Road - Dyluniad Manwl Penmaenmawr Achos busnes llawn £40,000 54
CBS Conwy Bryn Helyg,  - Dyluniad Manwl Penmaenmawr Achos busnes llawn £45,000 23
CBS Conwy Gethin Terrace - Dyluniad Manwl Betws - y - Coed Achos busnes llawn £40,000 34
CBS Conwy School Bank Road - Dyluniad Manwl Llanrwst Achos busnes llawn £45,000 32
CBS Conwy Nant y Felin,  - Dyluniad Manwl Llanfairfechan Achos busnes llawn £35,000 94
CBS Conwy Pensarn - OBC Abergele Achos Cyfiawnhad Busnes £25,000 i’w gadarnhau
CBS Conwy Trefriw - OBC Trefriw Achos Cyfiawnhad Busnes £30,000 i’w gadarnhau
CBS Conwy Church Street,  - Detailed Design Dolwyddelan Achos busnes llawn £45,000 16
CBS Conwy Llansannan FAS - Adeiladu Llansannan Adeiladu £680,000 19
CBS Conwy Top Lan Road - Adeiladu Glan Conwy Adeiladu £297,500 17
Sir Dinbych  Ffordd Derwen Flood Risk Management Scheme Rhyl Achos busnes llawn £550,000 60
Sir Dinbych  Urban Catchment Management - Rhyl Rhyl Adeiladu £425,000 753
Sir Dinbych  Urban Catchment Management - Prestatyn Prestatyn Adeiladu £510,000 600
Sir Dinbych  Dyserth Flood Risk Management Scheme Dyserth Adeiladu £1,275,000 66
Sir Dinbych  Natural Flood Management in Sir Dinbych Countywide Adeiladu £1,700,000 5000
Sir Dinbych  Urban Catchment Management - Rhyl (Study & OBC) Rhyl Achos busnes amlinellol £110,000 753
Sir Dinbych  Urban Catchment Management - Prestatyn (Study & OBC) Prestatyn Achos busnes amlinellol £130,000 600
Sir Flint  Kiln Lane   Cynllun ar raddfa fach £44,478.53 14
Gwynedd Criccieth Trash Screen Improvements  Cynllun ar raddfa fach £5,000 15
Gwynedd Blaenau Ffestiniog Trash Screen Replacement  Cynllun ar raddfa fach £15,000 0
Gwynedd  Ogwen Catchment Study Ogwen Achos busnes llawn £100,000 100
Gwynedd  Tremadog FAS Tremadog Adeiladu £126,049.90 25
Gwynedd  Rhostryfan FAS Rhostryfan Adeiladu £935,000 29
Gwynedd  Gwyrfai Catchment Study Gwyrfai Achos busnes llawn £100,000 50
Gwynedd  Clynnog FAS Clynnog Achos Cyfiawnhad Busnes £10,000 10
Gwynedd  Dolafon Cwm y Glo Design £10,000 10
Gwynedd  Cadnant Achos Cyfiawnhad Busnes Caernarfon Achos Cyfiawnhad Busnes £10,000 70
Gwynedd  Foryd FAS Caernarfon Achos Cyfiawnhad Busnes £10,000 0
Gwynedd  Fairbourne Financial Models for Decommissioning Fairbourne Achos busnes amlinellol £40,000 0
Gwynedd  Gwynedd Council SMP2 Action Plan Study  Various towns and communities Achos busnes amlinellol £40,000 0
Gwynedd  Gwynedd Council Green Infrastructure Study Various coastal towns and communities Achos busnes amlinellol £15,000 0
Gwynedd  Aberdaron Sea Wall  Cynllun ar raddfa fach £20,000 0
Gwynedd  Brynrefail   Cynllun ar raddfa fach £20,000 0
Gwynedd  Cricieth Groynes Cynllun ar raddfa fach £15,000 0
Gwynedd  Llanfaglan   Cynllun ar raddfa fach £10,000 0
Gwynedd  Bala SuDS Cynllun ar raddfa fach £20,000 0
Gwynedd  Tan Lon   Cynllun ar raddfa fach £20,000 0
Ynys Môn  Holyhead  Holyhead Achos busnes llawn £80,000 178
Ynys Môn  Penlon Catchment Menai Bridge Achos busnes llawn £92,000 43
Ynys Môn  Penmynydd Catchment LlanfairPG Achos busnes llawn £175,000 49
Ynys Môn  Valley Valley Achos busnes llawn £93,000 28
Ynys Môn  Amlwch Amlwch Achos busnes llawn £60,000 20
Ynys Môn  Benllech Benllech Achos busnes amlinellol £30,000 20
Ynys Môn  Bodafon, Benllech Cynllun ar raddfa fach £122,124.47 8
Ynys Môn  Breeze Hill, Benllech Cynllun ar raddfa fach £8,321.46 1
Ynys Môn  Bron y Graig, Llangefni Cynllun ar raddfa fach £37,430.56 11
Ynys Môn  Bronwen, Llantrisiant Cynllun ar raddfa fach £20,780.83 1
Ynys Môn  Bryn Llewelyn, Llangoed Cynllun ar raddfa fach £56,190.30 3
Ynys Môn  Bwthyn Cathod, Brynsiencyn Cynllun ar raddfa fach £40,383.24 1
Ynys Môn  Cefn Cana, Llanddanial  Cynllun ar raddfa fach £35,608.61 1
Ynys Môn  Coleg Bach, Niwbwrch Cynllun ar raddfa fach £48,864.05 2
Ynys Môn  Gingerbread Cottage, Rhoscefnhir Cynllun ar raddfa fach £22,415.74 2
Ynys Môn  Glanrafon, Llangoed Cynllun ar raddfa fach £16,007.15 3
Ynys Môn  Gwenllwyn, Llanddaniel  Cynllun ar raddfa fach £33,194.32 2
Ynys Môn  Nr Iroko, Trearddur Road, Trearddur Bay   Cynllun ar raddfa fach £6,398.27 1
Ynys Môn  Kenyon Cottage, Rhoscoch Cynllun ar raddfa fach £24,740.95 1
Ynys Môn  Lon Cildwrn, Llangefni Cynllun ar raddfa fach £51,649.26 2
Ynys Môn  Lon y Wennol, LlanfairPG Cynllun ar raddfa fach £19,491.03 1
Ynys Môn  Maes Herbert, Pengorphwysfa Cynllun ar raddfa fach £33,961.36 2
Ynys Môn  Maes Hyfryd, Beaumaris Cynllun ar raddfa fach £7,163.89 3
Ynys Môn  Maes Hyfryd, Gaerwen Cynllun ar raddfa fach £2,588.17 2
Ynys Môn  Minffrwd, LlanfairPG Cynllun ar raddfa fach £18,846.81 6
Ynys Môn  Riverside Benllech Cynllun ar raddfa fach £24,917.04 1
Ynys Môn  St Eilian, Llaneilian Cynllun ar raddfa fach £28,041.86 2
Ynys Môn  Tre Fenai, Brynsiencyn Cynllun ar raddfa fach £12,751.97 2
Ynys Môn  Treffos Farm Lodge Cynllun ar raddfa fach £46,697.10 2
Ynys Môn  Trem Eryri, LlanfairPG Cynllun ar raddfa fach £11,586 1
Ynys Môn  Valley Hairdressers Cynllun ar raddfa fach £9,766.43 1
CBS Merthyr Tudful Pant Cad Ifor Pant Achos busnes amlinellol £20,000 4
CBS Merthyr Tudful Morlais Brook Improvements Town Achos busnes amlinellol £20,000 35
Sir Fynwy Critical Culvert CCTV Upgrades Cynllun ar raddfa fach £15,000 77
Sir Fynwy Llantrisant Property Flood Resilience Scheme Cynllun ar raddfa fach £50,000 3
Sir Fynwy Llangwm Property Flood Resilience Scheme Cynllun ar raddfa fach £85,000 5
Sir Fynwy  Llanfair Kilgeddin Flood Alleviation Scheme  Llanfair Kilgeddin, NP7 9DU Adeiladu £440,543.95 28
Sir Fynwy  Llanfair Kilgeddin Flood Alleviation Scheme  Llanfair Kilgeddin, NP7 9DU Adeiladu i’w gadarnhau 28
Cyfoeth Naturiol Cymru Cardigan Tidal Defences Cardigan Achos busnes llawn £100,000 105
Cyfoeth Naturiol Cymru Cadoxton Brook Outfall Barry Adeiladu £150,000 12
Cyfoeth Naturiol Cymru Ammanford FAS Ammanford Adeiladu £750,000 289
Cyfoeth Naturiol Cymru Ely Bridge Tree Catcher Leckwith, Caerdydd Adeiladu £500,000 150
Cyfoeth Naturiol Cymru Ammanford FAS Ammanford Achos busnes llawn £50,000 289
Cyfoeth Naturiol Cymru Dinas Powys FAS Dinas Powys Achos busnes llawn i’w gadarnhau i’w gadarnhau
Cyfoeth Naturiol Cymru Crindau Pill Flood Risk Management Improvements Casnewydd Adeiladu £1,000,000 549
Cyfoeth Naturiol Cymru Stephenson Street, Liswerry Casnewydd Adeiladu £400,000 194
Cyfoeth Naturiol Cymru Llwynypia Wall Repair Llwynypia Adeiladu £180,000 53
Cyfoeth Naturiol Cymru Llyn Tegid Reservoir Safety Works Bala Adeiladu £1,000,000 n/a
Cyfoeth Naturiol Cymru Llyn Tegid Reservoir Safety Works Bala Achos busnes llawn £100,000 n/a
Cyfoeth Naturiol Cymru Llanfair Talhaiarn Phase 3 Llanfair Talhaiarn Adeiladu £600,000 29
Cyfoeth Naturiol Cymru Whitebarn North Embankment Repairs Conwy Valley Adeiladu £150,000 n/a
Cyfoeth Naturiol Cymru Porthmadog Tidal Sustain Project Porthmadog Achos busnes amlinellol £100,000 667
Cyfoeth Naturiol Cymru Roath Brook Gardens and Mill Gardens FAS Caerdydd Achos busnes amlinellol i’w gadarnhau i’w gadarnhau
Cyfoeth Naturiol Cymru Llangefni Flood Risk Study Llangefni Achos busnes amlinellol £70,000 6
Cyfoeth Naturiol Cymru Treforest Industrial Estate Treforest Achos busnes amlinellol £100,000 119
Cyfoeth Naturiol Cymru FRM Transformation - Telemetry Strategy n/a Achos busnes amlinellol £575,000 n/a
 CBS Castell-nedd Port Talbot  Culvert Improvements - Ynysydarren Road, Ystalyfera Cynllun ar raddfa fach £100,000 28
 CBS Castell-nedd Port Talbot  Waungron Glynneath Drainage Improvement Works Cynllun ar raddfa fach £60,559.94 11
 CBS Castell-nedd Port Talbot  Drummau Road Culvert Remedial Works Cynllun ar raddfa fach £88,009.79 4
 CBS Castell-nedd Port Talbot  Rock Steet FAS Glynneath Adeiladu £626,875 74
 CBS Castell-nedd Port Talbot  Varteg Road FAS Ystalyfera Achos busnes llawn £470,000 20
Casnewydd  A48 (Langstone) and Pike Road - Drainage Project.  Cynllun ar raddfa fach £20,000 30
Casnewydd  Graig Wood Close, Malpas - Drainage Works Cynllun ar raddfa fach £50,000 20
Casnewydd  Eastmoor Road, Pedestrian Lane - Drainage Works Cynllun ar raddfa fach £30,000 15
Casnewydd  Robin Hood Lane, Langstone - ainage Works Cynllun ar raddfa fach £20,000 6
Casnewydd  Langstone Lane, Llanwern - Drainage Works Cynllun ar raddfa fach £15,000 4
Casnewydd  Church Lane, Marshfield - Drainage Works Cynllun ar raddfa fach £10,000 4
Casnewydd  A48, near Britannia Garages, Langstone - Drainage Works Cynllun ar raddfa fach £36,000 8
Casnewydd  Pencarn Way, Duffryn - Drainage Works Cynllun ar raddfa fach £25,000 11
Casnewydd  Llandevaud Area - Drainage Works Cynllun ar raddfa fach £20,000 10
Cyngor Sir Benfro Pembrokeshire TidalBarrage Control Equipment Cynllun ar raddfa fach £98,000 6
Powys  Pontfaen FAS Knighton Achos Cyfiawnhad Busnes i’w gadarnhau 18
Powys  Lledan Brook FAS (Phase 3) Y Trallwng Adeiladu £96,900 8
Powys  Cwmbach FAS Glasbury Achos Cyfiawnhad Busnes i’w gadarnhau 17
Powys  Llowes FAS Hay-on-Wye Achos Cyfiawnhad Busnes i’w gadarnhau 7
Powys  Aelybryn & Eldercroft culvert replacement scheme  Cynllun ar raddfa fach £49,500 2
Powys  Castle Cottage & Zoar House flood defence scheme  Cynllun ar raddfa fach £24,200 2
Powys  Cwrt-y-gollen flood defense scheme  Cynllun ar raddfa fach £49,995 1
Powys  Nant y Fedwen Fawr flood defense scheme  Cynllun ar raddfa fach £48,400 1
Powys  Park Villa culvert replacement scheme  Cynllun ar raddfa fach £38,000 2
Powys  Castle Close drainage improvement scheme Cynllun ar raddfa fach £95,200 8
Powys  Lower Green flood pump scheme  Cynllun ar raddfa fach £40,000 13
Powys  Pantyffynon Road Flood Relief Scheme - Contruction  Cynllun ar raddfa fach £74,700 3
Powys  Pen-Llewelyn & Tayberry Drainage Imporvemem Cynllun ar raddfa fach £38,000 2
Powys  Tynymaen Bothy Drainage Improvement Scheme  Cynllun ar raddfa fach £43,000 4
Powys  Telemetry Installation - Arlais Brook and Dolfor Brook.   Cynllun ar raddfa fach £15,000 22
CBS Rhondda Cynon Taf  Canal Rd  Cwmbach Adeiladu £382,500 49
CBS Rhondda Cynon Taf  Cemetery Road (CRT), Treorchy Treorchy Design £50,000 236
CBS Rhondda Cynon Taf  Park Lane Aberdare Trecynon Adeiladu £382,500 20
CBS Rhondda Cynon Taf  Cwmaman Phase 2 Aberaman South Design £50,000 20
CBS Rhondda Cynon Taf  Nant Gwawr (Phase 2) Aberaman North Achos busnes amlinellol £50,000 62
CBS Rhondda Cynon Taf  Oaklands Terrace, Clifynydd Clifynydd Achos busnes amlinellol £50,000 78
Rhondda Cynon Taf Bryn Ifor, Mt Ash Cynllun ar raddfa fach £80,000 55
Rhondda Cynon Taf Volunteer Street, Pentre Cynllun ar raddfa fach £150,000 241
Cyngor Dinas Abertawe Capel Road Clydach Achos Cyfiawnhad Busnes £25,000 16
Cyngor Dinas Abertawe Kingrosia Park Clydach Achos Cyfiawnhad Busnes £35,000 20
CBS Torfaen Blaenbran Improvements Cwmbran Adeiladu £265,200 87
CBS Torfaen Blaenbran Improvements Cwmbran Achos Cyfiawnhad Busnes £49,319 87
Bro Morgannwg  Colwinston Culvert Stabilisation Works  Cynllun ar raddfa fach £32,228 5
Bro Morgannwg Ffordd-Y-Eglwys Flood Risk Management Scheme  Cynllun ar raddfa fach £21,177 4
Bro Morgannwg Picton Road, Flood Risks Managements Scheme  Cynllun ar raddfa fach £45,427.59 27
Bro Morgannwg  Llanmaes Village FRMS Llanmaes Village Adeiladu £1,184,050 48
Bro Morgannwg  Corntown Flood Alleviation Scheme Corntown Village Achos busnes amlinellol £65,000 41
CBS Wrecsam Rhosymedre Brook OBC/Achos Cyfiawnhad Busnes Plas Madoc Achos Cyfiawnhad Busnes £35,000 257
CBS Wrecsam Bedwell Close Achos Cyfiawnhad Busnes Ruabon Achos Cyfiawnhad Busnes £45,000 15